Asociaţia Obştească Centrul Aarhus Moldova, este o organizaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea promovării şi implementării Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (în continuare Convenţia Aarhus) în Republica Moldova. Organizaţia a fost creată la data de 29 martie 2012, fondator al acesteea fiind Mişcarea Ecologistă din Moldova, o organizaţie cu o vastă experienţă în domeniul protecţiei mediului, experţii săi fiind implicaţi în mod direct în toate etapele de pregătire, adoptare şi ratificare a Convenţiei, participând activ şi în proiectele de promovare a acesteia în Republica Moldova. Ţinând cont de rolul important pe care îl joacă anumiţi cetăţeni, organizaţii neguvernamentale şi sectorul privat în ocrotirea mediului, misiunea organizaţiei noastre constă în impulsionarea şi eficientizarea implementării prevederilor Convenţiei Aarhus în Republica Moldova, promovarea dezvoltării durabile, educaţiei ecologice şi asigurarea drepturilor cetăţenilor la un mediu natural sănătos (art. 37 din Constituţia R. Moldova). Scopul Centrului este de a facilita cooperarea între cetăţeni şi autorităţile publice centrale/locale şi de a impulsiona dezvoltarea procesului democratic în domeniul protecţiei mediului, asigurînd o mai bună informare a grupurilor ţintă şi educare a acestora de a se implica mai activ în deciziile care vor permite implementarea Convenţiei Aarhus în Moldova. Grupurile ţintă ale centrului sunt în special cetăţenii Republicii Moldova, autorităţile publice centrale/locale, juriştii şi mass-media. Pentru realizarea misiunii sale Centrul îşi propune să organizeze activităţi precum: - activităţi educaţionale: organizarea de seminarii de instruire şi ateliere de lucru pentru administraţia centrala/locală, organizaţiile de mediu, jurişti cu privire la punerea în aplicare a Convenţiei de la Aarhus; - activităţi de consultare: organizarea de mese rotunde cu privire la protecţia mediului, drepturile cetăţenilor şi Convenţia Aarhus, cu participarea reprezentanţilor diferitor instituţii şi a cetăţenilor interesaţi;ciclu de consultări publice privind nivelul de implementare a Convenţiei Aarhus în Republica Moldova; - colectarea, acumularea, sistematizarea, păstrarea şi diseminarea informaţiei ecologice; - oferirea informaţiei de mediu disponibile în funcţie de cererile parvenite de la grupurile ţintă; - realizarea campaniilor de sensibilizare a publicului vizând problemele ecologice prin intermediul mass-media - consultarea persoanelor fizice şi juridice privind aplicarea drepturilor lor la accesul către informaţia ecologică, participarea la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în probleme de mediu.